‘Nu guaglione malamente testo di ,

Condividilo con i tuoi amici!

Sandro

Te vogl parlà
ij te sò frate, rimm ‘a verità
cà sì nu guaglione ‘nmezz’a via
E nun è overo cà avia a faticà
me l’hann ritt proprio n’ora fa
ma nu ce crero

Anthony
Ma che chiagne a fa
di me tu ‘o saje cà nun te ha preoccupà
ormai sò custrett aggià te l’aspiegà
Chest è ‘o destino cà m’aggià scigliut
Simm criscuit senza mamma e pate
rimmell tu, ma comm putivà fa
ij niente t’aggià fa mancà

‘Nu guaglione malamente
accussì me chiamm ‘a gente
parlan e nun sann niente
sò bravi sulamente a giudicà
‘O regalo pe Natale, ij nun te l’aj fa desiderà
ij teng sul’a tte

Sandro
Chell cà me dic ‘a gente
a me nun me importa nient
Tu pe mme sì tutt’e cose
e sò orgoglioso cà sò frate a tte
Mai nisciunu ci ha aiutat
comm facisse se perdess a tte
Te vogl bene

Anthony
E mò che chiagne a fà
sti cos nun li a fà
sò facc è sulamente pe necessità

Sandro
Mò sacc ‘a verità
nun ce sta niente cà m’aggia spiegà
tengo paura sulamente ‘e te
cà passi ‘e notti sempre ‘nmienz a via

Anthony
Ji veng ampress, mò vatt’a durmì
nun m’aspittà, tu nun t’ha preoccupà
ce verimm dimane

‘Nu guaglione malamente
accussì me chiamm ‘a gente
parlan e nun sann niente
sò bravi sulamente a giudicà
‘O regalo pe Natale, ij nun te l’aj fa desiderà
ij teng sul’a tte

Sandro
Chell cà me dic ‘a gente
a me nun me importa nient
Tu pe mme sì tutt’e cose
e sò orgoglioso cà sò frate a tte
Mai nisciunu ci ha aiutat
comm facisse se perdess a tte
Te vogl bene

Anthony
E mò che chiagne a fà
sti cos nun li a fà
sò facc è sulamente pe necessità

Sandro
Chell cà me dic ‘a gente
a me nun me importa nient
Tu pe mme sì tutt’e cose
e sò orgoglioso cà sò frate a tte
Mai nisciunu ci ha aiutat
comm facisse se perdess a tte
Te vogl bene

Anthony
E mò che chiagne a fà
sti cos nun li a fà
sò facc è sulamente pe necessità


Condividilo con i tuoi amici!

Vuoi modificare questa pagina?

Hai trovato un errore o vorresti suggerire una modifica?

Aiutaci a migliorare