Ottima presenza testo di

E n’ata sigaretta ch’hai appicciat
staje male e guard cas sì turnata
manc stanotte me song arritirat
m’hai priparat ‘a cena e m’hai ittat
Sì tu staje cà sultant pa criatur
fusse pe me nun t’avesse maje accettat
tenimm pur’o liett separat
pecchè co … aggià durmut

[RIT]
Penz sempe a quann a chell appuntament
nun truvast c’aggià vuliv tu
‘Na bussat ‘e port
e tu cu l’uocchie ‘nterra
nun sapiv cchiù parlà
Maje aggià pensat
cà venniv ammore
mentre stiv a faticà
Ottima presenza, cerca uomo
e ‘o nummer pe t’arrintraccià
nun ‘o pozz scurdà
comme se fà

… rint’a ‘na stanza
pronta add’accuntentà pe ogni cosa
e tutt chest tu l’hai ricambiat
hai fatt pegg ‘e Giuda senz’as

[RIT]
Penz sempe a quann a chell appuntament
nun truvast c’aggià vuliv tu
‘Na bussat ‘e port
e tu cu l’uocchie ‘nterra
nun sapiv cchiù parlà
Maje aggià pensat
cà venniv ammore
mentre stiv a faticà
Ottima presenza, cerca uomo
e ‘o nummer pe t’arrintraccià
nun ‘o pozz scurdà
comme se fà

Maje aggià pensat
cà venniv ammore
mentre stiv a faticà
Ottima presenza, cerca uomo
e ‘o nummer pe t’arrintraccià
nun ‘o pozz scurdà
comme se fà

Vuoi modificare questa pagina?

Hai trovato un errore o vorresti suggerire una modifica?

Aiutaci a migliorare