Dint’e mane testo di

Condividilo con i tuoi amici!

Luntan ‘a te è semp’aier
nun pass ‘a jurnat.
E quanta nott m’addorm
cu l’uocchie scetat.

[Rit.]
Sapiss quant me manc,
me manc, me manc.
Me scet sempe tremmann,
tremmann, tremmann.,
Cerc nu ciel divers,
nu juorn luntan
addò ‘a speranz fernesc.
E c’ha astregn int’e man
Dint ‘e man
Dint ‘e man

Levt sti lent scur,
st’uocchiè accussì bell,
che nascunn ‘a fà.
Guard ‘nfacc ‘a chist ammore,
ca tu hai fatt mal
e te vò perdunà.

A che servon ‘e parol,
quand ce sta ‘o bben.
Se pò accummincià
sta passan n’atu tren.
S’ho pigliamm ‘nziem,
ie tornà ‘a campà.

Sapiss quant me manc,
me manc, me manc.
E dint ‘o core so stanc,
so stanc, so stanc.
Luntan ‘a te è semp’aier
nun pass ‘a jurnat.
E quanta nott m’addorm
cu l’uocchie scetat.

[Rit.]


Condividilo con i tuoi amici!

Vuoi modificare questa pagina?

Hai trovato un errore o vorresti suggerire una modifica?

Aiutaci a migliorare